Designed by Up North   Privacy statement

Wij zorgen voor onze klanten

Een juridisch probleem – voor ondernemers of particulieren – is niet plezierig. Het houdt je bezig, leidt je af en geeft je vaak de verkeerde energie.

Dat vraagt om advocaten die zich inleven in jou en jouw probleem. Met maar 1 doel: het probleem zo snel als mogelijk van tafel te krijgen. Gewoon als het kan via de kortste weg, zonder teveel poespas.

Team DBE

Oscar van Oorschot

0654211880

Jack Egberts

0651740625

Jornt Bonnema

0620702454

Bart Korvemaker

0620702455

Stefan Veenstra

0622480270

Jan Albert Abma

0613757249

Wat we doen

Energierecht

DBE heeft ruime ervaring met de advisering van exploitanten en projectontwikkelaars in de energiesector, met een focus op financieringsvraagstukken, fusies en overnames.

Aanbestedingsrecht

Diensten, Leveranties, Werken. Europese en nationale aanbesteding. Advisering bij: inschrijving, selectie, gunning. Onderhandelen, contracteren, procederen.

Ondernemingsrecht

Reorganisatie, bedrijfsovername, faillissementen, geschillen tussen aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, maatschapconflicten, conflicten tussen vennoten, agentuur, franchise, leveringsvoorwaarden, incasso.

Contractenrecht

Wij stellen jouw contracten en algemene voorwaarden op.

Onderwijsrecht

Benoeming en ontslag, arbeidsgeschillen, medezeggenschap, klachtencommissies, bekostiging en huisvesting, passend onderwijs, WNT en governance

Incasso

DBE behandelt uw incassozaken niet tegen uurtarief, maar tegen het door de rechtbanken en gerechtshoven gehanteerde liquidatietarief. Geen “uurtje-factuurtje”, maar vaste tarieven op basis van een objectief puntenstelsel.

Bouwrecht

Grondverwerving, projectontwikkeling, aanbesteding, aannemings­overeenkomsten, aansprakelijkheid voor gebreken, ontwerp- en uitvoeringsfouten, gebrekkig toezicht, bouwtijdoverschrijding, meer- en minderwerk, bestemmingsplannen, vrijstellingen, (bouw)vergunningen.

Vastgoed

Aan- verkoop onroerend goed, zakelijke rechten (eigendomskwesties, hypotheken, appartementsrechten, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal).

Huurrecht

Opstellen en toetsen huurovereenkomsten, geschillen over huurprijzen, ontbinding huurovereenkomsten, ontruiming woon- en bedrijfsruimte.

Insolventierecht

Begeleiden van ondernemingen in financiële moeilijkheden. Aanbieden van een buiten gerechtelijk of gerechtelijk akkoord. Optreden als curator in faillissementen.

Arbeidsrecht

Ontslagzaken, arbeidsgeschillen, reorganisaties, medezeggenschap, concurrentiebedingen, arbeidsvoorwaarden.

Ambtenarenrecht

Rechtspositie, bezwaar & beroep, arbeidsgeschillen, reorganisaties, vertrekregelingen.

Economisch Strafrecht

Fiscale delicten, flora- en faunawet (jachtzaken), (medisch) tuchtrecht, verkeersovertredingen, milieudelicten.

Strafrecht

DBE staat u bij als u bij de strafrechter moet verschijnen voor rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, vermogens- en geweldsdelicten, (faillissements)fraude etc.

Top