Designed by Up North   Privacy statement

DO SMART THINGS

Do Smart Things

team DBE

Hans de Boer

0653395121

Jack Egberts

0651740625

Jornt Bonnema

0620702454

Bart Korvemaker

0620702455

Stefan Veenstra

0622480270

Jan Albert Abma

0613757249

Oscar van Oorschot

0654211880

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven.

Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.

wat wij doen

Rechtsgebieden / Branches

Privacyrecht

DBE helpt u bij het vormgeven van uw privacy beleid, geeft u advies over hoe u de privacyregels in acht moet nemen bij het maken van (contractuele) afspraken en staat u bij in juridische procedures over privacy kwesties.

Insolventierecht

Begeleiden van ondernemingen in financiële moeilijkheden. Aanbieden van een buiten gerechtelijk of gerechtelijk akkoord. Optreden als curator in faillissementen.

Aanbestedingsrecht

Diensten, Leveranties, Werken. Europese en nationale aanbesteding. Advisering bij: inschrijving, selectie, gunning. Onderhandelen, contracteren, procederen.

Ondernemingsrecht

Reorganisatie, bedrijfsovername, faillissementen, geschillen tussen aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, maatschapconflicten, conflicten tussen vennoten, agentuur, franchise, leveringsvoorwaarden, incasso.

Contractenrecht

Wij stellen jouw contracten en algemene voorwaarden op.

Incasso

DBE behandelt uw incassozaken niet tegen uurtarief, maar tegen het door de rechtbanken en gerechtshoven gehanteerde liquidatietarief. Geen “uurtje-factuurtje”, maar vaste tarieven op basis van een objectief puntenstelsel.

Bouwrecht

Grondverwerving, projectontwikkeling, aanbesteding, aannemings­overeenkomsten, aansprakelijkheid voor gebreken, ontwerp- en uitvoeringsfouten, gebrekkig toezicht, bouwtijdoverschrijding, meer- en minderwerk, bestemmingsplannen, vrijstellingen, (bouw)vergunningen.

Vastgoed

Aan- verkoop onroerend goed, zakelijke rechten (eigendomskwesties, hypotheken, appartementsrechten, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal).

Huurrecht

Opstellen en toetsen huurovereenkomsten, geschillen over huurprijzen, ontbinding huurovereenkomsten, ontruiming woon- en bedrijfsruimte.

Arbeidsrecht

Ontslagzaken, arbeidsgeschillen, reorganisaties, medezeggenschap, concurrentiebedingen, arbeidsvoorwaarden.

Ambtenarenrecht

Rechtspositie, bezwaar & beroep, arbeidsgeschillen, reorganisaties, vertrekregelingen.

Personen en familierecht

Echtscheidingen (zowel op eenzijdig als op gemeenschappelijk verzoek), boedelscheiding, alimentatieberekeningen, gezagskwesties, omgangsregelingen en erfrechtkwesties.

Economisch Strafrecht

Fiscale delicten, flora- en faunawet (jachtzaken), (medisch) tuchtrecht, verkeersovertredingen, milieudelicten.

Strafrecht

DBE staat u bij als u bij de strafrechter moet verschijnen voor rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, vermogens- en geweldsdelicten, (faillissements)fraude etc.

Top