Naar het menu

/// Nieuws

/// Aanbesteding: vergoeding wegens gemaakte offertekosten?

Het meedoen aan aanbestedingen vergt veel tijd en daarmee ook veel kosten. Kunnen die kosten op de aanbesteder worden verhaald indien hij, na de inschrijving, besluit niet tot gunning over te gaan?

Uitgangspunt is dat een aanbesteder geen plicht heeft tot gunning en evenmin tot vergoeding van de offertekosten.

Lees meer...

/// Ontbinding na uitlatingen op Facebook

Dat uitlatingen in de Social Media serieuze gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsovereenkomst  blijkt ook uit de uitspraak van de Kantonrechter van de rechtbank Arnhem.

Een medewerker had zich op Facebook beledigend en discrimenerd uitgelaten over een collega waarmee hij moest samenwerken.

Lees meer...

/// Geen specifieke eisen aan het aanbod tot het leveren van tegenbewijs

Bij de bewijslastverdeling is de hoofdregel dat degene die zich beroept op bepaalde rechtsgevolgen de daarvoor gestelde feiten of rechten moet bewijzen. Wie voldoende stelt en begin van bewijs levert, kan door de rechter worden toegelaten tot het leveren van nader bewijs. Wie te weinig stelt of te weinig bewijs aandraagt, loopt het risico niet tot bewijslevering te worden toegelaten.

Lees meer...

/// Het “ter hand stellen” van algemene voorwaarden

Indien een ondernemer gebruik maakt van algemene voorwaarden, dient hij ervoor te zorgen dat deze voorwaarden op de juiste wijze aan zijn wederpartij “ter hand worden gesteld”. Doet de ondernemer dat niet, dan zorgt dat ervoor dat de wederpartij die algemene voorwaarden kan vernietigen ex artikel 6:233 aanhef en onder b BW.

Lees meer...

/// DBE ICE-KOUD DE BESTE

Het hoofd koel houden op het juiste moment. Jack Egberts van DBE kan dat als geen ander.

Lees meer...

/// De waarde van opgebouwde vakantiedagen bij einde dienstverband

Wanneer een werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog opgebouwde, maar niet opgenomen, vakantiedagen over heeft, heeft hij recht op de uitbetaling hiervan. Over de uitbetaling kunnen werkgever en werknemer in het verleden afspraken hebben gemaakt, maar wanneer dat niet het geval is geldt de wettelijke regeling.

Lees meer...

/// DBE nu ook te volgen op twitter

DBE heeft vanaf vandaag ook een eigen Twitter-account: @DBE_Advocaten.
Via Twitter houden we u op de hoogte van actuele juridische ontwikkelingen en wat ons verder bezig houdt. 

Lees meer...

/// Hoe veilig is marktplaats?

Onlangs kocht iemand een auto op marktplaats.nl die, na achteraf bleek, gestolen was en voorzien was van een vals kenteken. De auto werd na de koop afgeleverd op een Ikea-parkeerplaats.

Enkele dagen daarna werd de auto voor het huis van de koper gestolen.

Lees meer...

/// Verdergaande verplichtingen in geval van collectief ontslag na wijziging WMCO

De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) verplicht een werkgever om een melding te doen bij het UWV Werkbedrijf en de betreffende vakbonden bij een voorgenomen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van 20 of meer werknemers binnen een termijn van 3 maanden.

Lees meer...

/// Privé-investering in huwelijksgemeenschap leidt tot vordering op de gemeenschap, niet op de andere echtgenoot

Wie in gemeenschap van goederen is getrouwd zal in geval van echtscheiding tot een scheiding en deling van die gemeenschap moeten komen. Daarbij is het uitgangspunt dat ieder recht heeft op “de helft”.

Het kan zijn dat bepaalde goederen of schulden niet in de huwelijksgemeenschap zijn gevallen.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.