Naar het menu

/// Tarieven

Het honorarium van de advocaten van DBE bestaat uit een uurtarief van, per 01 januari 2011, € 235,= exclusief BTW. In (zeer) spoedeisende gevallen behouden wij ons het recht voor een afwijkend tarief af te spreken.Daarnaast geldt een vergoeding van kantoorkosten van 9%. Externe kosten (verschotten), zoals deurwaarderskosten, griffierecht, leges, etc., worden afzonderlijk in rekening gebracht.

DBE geeft altijd op voorhand aan welke kosten in rekening worden gebracht. Bij de declaraties zijn de werkzaamheden gespecificeerd.

DBE werkt met een heldere tariefstelling. In sommige gevallen zijn prijsafspraken mogelijk, die dan per geval worden afgesproken.

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.