Naar het menu

/// Willem Seepma

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland
‘Chemie’

“Wonen Noordwest Friesland doet al 12 jaar zaken met Hans de Boer en we zijn hem altijd gevolgd. Het kantoor van De Boer & Egberts doet voor ons vooral zaken die betrekking hebben op huurrecht. Als er overlastsituaties zijn of conflicten tussen huurders onderling bijvoorbeeld, dan worden wij vertegenwoordigd door de mensen van DBE. Sinds enige tijd werken we meer projectmatig in de vastgoedsector. Ook op dat gebied laten we ons door hen juridisch adviseren. We doen graag zaken met ze. Er is sprake van chemie, van een goed contact en ze spreken dezelfde taal. Je wordt altijd snel en adequaat geholpen. Er is meteen aandacht voor je zaak en je hebt altijd het gevoel dat je serieus wordt genomen. Dat vind ik als opdrachtgever erg belangrijk.”

Dhr. Willem Seepma is leefbaarheidcoördinator bij Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. WNWF beschikt over 4200 wooneenheden verspreid over 35 dorpen in de gemeenten Het Bildt, Menaldumadeel, Franekeradeel en Ferwerderadiel. WNWF is volop in beweging, het verschaft niet alleen woonruimte, maar beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen ook als een belangrijk speerpunt. ‘Leefbaarheid’ en ‘Wonen met zorg en welzijn’ staan daarbij centraal. Bij WNWF zijn 50 mensen werkzaam.

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.

Referenties