Naar het menu

/// Kraakverbod in werking getreden

Met ingang van vandaag treedt de “Wet Kraken en Leegstand” in werking. Daarmee komt een einde aan de typisch Nederlandse traditie, waarin kraken onder bepaalde omstandigheden acceptabel kon zijn.

Wat is er precies veranderd?
• Kraken is algemeen strafbaar geworden. Het is nu altijd en overal verboden, ook al staat een pand al langer dan een jaar leeg. Voorheen was onder bepaalde omstandigheden sprake van een strafrechtelijke overtreding, nu is het een misdrijf geworden. Dat geeft het Openbaar Ministerie meer “tools” om daadkrachtig op te treden.
• Gemeenten hebben nu een wettelijke basis voor het opstellen van een leegstandsverordening. Daarin kan een meldingsplicht voor vastgoedeigenaren worden opgenomen. Na een dergelijke melding moet er “leegstandsoverleg” plaatsvinden met de gemeente. Uit dat overleg kan een leegstandsbeschikking voortvloeien, waarin de gemeente bepaalt of het pand geschikt is voor gebruik. De gemeente kan dan ook bepaalde (beoogde) gebruikers voordragen, die de eigenaar heeft te accepteren. Zo worden eigenaars gedwongen aan actief leegstandsbeleid te voeren. Tijdelijke verhuur en omzetting van kantoorpanden naar woningen worden gemakkelijker.

Het lijkt allemaal erg praktisch en effectief. Maar of dat ook daadwerkelijk zo is wordt betwijfeld. Vastgoedeigenaren zijn huiverig voor de gedachte, dat zij door de gemeente kunnen worden “opgescheept” met gebruikers, die ontwikkeling of herbestemming van het pand kunnen belemmeren. Gemeenten vrezen een enorme aanslag op hun ambtelijke capaciteit en vragen zich ook af of de nieuwe wet wel een goed instrument is om leegstand te beperken.

Evaluaties van de eerste ervaringen zullen we, naar verwachting, volgend jaar tegemoet kunnen zien.

Bart Korvemaker

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.