Naar het menu

/// De boer blijft baas

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft kort geleden een belangrijke uitspraak gedaan in het jachtrecht.

Kort gezegd heeft het Hof geoordeeld dat jacht en schadebestrijding strikt gescheiden moeten worden gehouden. De jager, die het genot van de jacht huurt, is als enige gerechtigd om te jagen en mag (binnen de grenzen van de wet) zelf bepalen hoe hij dat invult. Bij jacht gaat het uitsluitend om het doden van haas, fazant, eend, konijn en houtduif, in bij wet geregelde periodes.

Schadebestrijding staat hier geheel los van. Niet alleen geldt géén beperking tot de hierboven genoemde diersoorten, ook is het zo dat de jager niet zelf kan bepalen of schadebestrijding nodig is. De grondeigenaren (veelal boeren) bepalen dat zelf. En als de boer zelf schade door dieren wil bestrijden, op een minder rigoureuze manier dan afschot (bijvoorbeeld verjagen), dan heeft de jager in het veld niets meer te zoeken.

In de procedure bij het Hof Leeuwarden betoogde de jager dat hij het recht tot schadebestrijding had. Geheel in de lijn van de Flora- en Faunawet oordeelde het Hof dus anders.

Rechterlijke uitspraken op het gebied van de jacht en schadebestrijding zijn schaars. Het is voor het eerst dat een Gerechtshof hierover heeft geoordeeld en daarbij principiële uitspraken heeft gedaan.

Bart Korvemaker

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.