Naar het menu

/// Nieuws

/// Concurrentiebeding in faillissement

Een concurrentiebeding kan voor een (gewezen) werknemer verstrekkende gevolgen hebben. Ook in een faillissementssituatie.

 

Een werknemer kan, indien hij van werkgever wisselt, niet zomaar het concurrentiebeding met zijn oude werkgever negeren.

Lees meer...

/// Nadere incassohandelingen nodig?

Recentelijk heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of nadere incassohandelingen noodzakelijk zijn voor het aanspraak kunnen maken op de forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten die sinds 1 juli 2012 van kracht is.

Dus of de onbetaald gebleven schuldeiser nog meer moet doen

Lees meer...

/// Ontslag van veroordeelde werknemer

Het enkele feit dat de werknemer strafrechtelijk is veroordeeld is niet voldoende voor een beëindiging van het dienstverband. De gedachte is dat de werknemer dan dubbel wordt gestraft en daarvoor is het ontslag niet bedoeld.

Het feit dat de werknemer vanwege zijn detentie niet kan komen werken speelt een rol maar is op zichzelf niet doorslaggevend.

Lees meer...

/// Roekeloos rijgedrag

Verkeersongevallen hebben soms dodelijke afloop en in geval van roekeloos rijgedrag hangt de veroorzaker van het ongeval een twee maal zo hoge gevangenisstraf boven het hoofd. Roeke­loosheid in de zin van artikel 175 lid 2 van de Wegenverkeerswet is namelijk de zwaarste, aan opzet grenzende schuldvorm.

Lees meer...

/// Ontslag weigerambtenaar rechtsgeldig

De weigerambtenaar is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Een weigerambtenaar is de ambtenaar van de burgerlijke stand die op grond van zijn of haar geloofsovertuiging weigert huwelijken te sluiten tussen personen van hetzelfde geslacht. Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig (wetsvoorstel 33 344) dat beoogt een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar.

Lees meer...

/// Rechter noemt zaak ‘kleuterruzie in zandbak’

De afgelopen tijd is er veel in het nieuws geweest over de bezuinigingen op gefinancierde rechtshulp. Een tweetal advocaten die - volgens de rechtbank Overijssel - misbruik maakten van dit systeem, zijn daar vorige week op aangesproken door voorzieningen rechter M.M.

Lees meer...

/// Gaswinning in Skoatterwâld: daling van bodem met 1,3 cm en misschien meer.

Gaswinningclaim.nl is een initiatief van DBE Advocaten. De advocaten Stefan Veenstra en Oscar van Oorschot zijn jouw advocaten in deze claim.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.