Naar het menu

/// Nieuws

/// Geld terug bij vastgelopen motor tweedehands auto na 250 km

Ook bij de aankoop van een tweedehands auto mag je verwachten dat de motor in ieder geval binnen een termijn van 6 maanden na aankoop geen gebreken vertoont. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in zijn arrest van 19 maart 2013 het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 2 november 2011 bekrachtigd.

Lees meer...

/// Ontslagvergoeding na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte kan de werknemer ontslagen worden. De werkgever kan dan kiezen voor de ontslagroute van het UWV (ontslagvergunning aanvragen) of ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de kantonrechter.

Meestal kiest de werkgever in dit soort gevallen voor de ontslagroute van het UWV.

Lees meer...

/// “Past performance en aanbestedingen”

Met een recente uitspraak (HvJEU 13 december 2012, zaaknummer C-465/11) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de mogelijkheid geboden om inschrijvers bij een aanbesteding op basis van “past performance” uit te sluiten.
Uitgangspunt daarbij is artikel 45, lid 2, sub d van de Algemene Richtlijn (“ernstige fout in de beroepsuitoefening”).

Voor de beoordeling of sprake i

Lees meer...

/// Wegcontracteren aanbestedingsbeginselen door private aanbesteders

Private aanbesteders, die dus niet gekwalificeerd kunnen worden als aanbestedende diensten in de zin van de aanbestedingswet, hebben de mogelijkheid om in het geval zij kiezen voor een aanbesteding de toepasselijkheid van fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht uit te sluiten in de aanbestedingsdocumenten.

Lees meer...

/// Berekenmethode kinderalimentatie is gewijzigd

Met ingang van 1 april 2013 gelden nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel waarmee vastgesteld kan worden hoeveel ouders na een scheiding kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderen.

Lees meer...

/// Let op met opzegging van een arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd!

Een foutje met de opzegging van een arbeidsovereenkomst op grond van een proeftijdbeding kwam een werkgever recentelijk duur te staan.

Lees meer...

/// Negatief bevorderingsbesluit geen sollicitatieverbod

Op grond van artikel 29b lid 3 van het AMAR moeten korporaals en overeenkomstige rangen uiterlijk twee jaar voor het verstrijken van de maximale looptijd in rang van de Minister bericht te krijgen of zij tijdens de resterende periode kunnen worden bevorderd. Deze melding heeft het karakter van een voorwaarschuwing.

Lees meer...

/// Werkgever pas op bij beëindiging arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst!

Een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan worden aangegaan tussen een werkgever en werknemer. Met deze vaststellingsovereenkomst kan de werknemer in beginsel aanspraak maken op een WW-uitkering.

Toch schuilt er gevaar.

Lees meer...

/// Vrouw ontslagen na eten appelflap

Een supermarkt medewerkster is door haar werkgever op staande voet ontslagen wegens het eten van (onder meer) een appelflap. Het ontslag is door de rechter goedgekeurd.

Ontslag op staande voet kan volgen wanneer een werknemer iets heeft opgegeten of meegenomen wat niet is toegestaan.

Lees meer...

/// Ontruiming onderhuurder na einde hoofdhuur

Onder bepaalde omstandigheden kan een onderhuurder van een woonruimte een beroep doen op huurbescherming, wanneer de huurovereenkomst tussen de hoofdhuurder en de hoofdverhuurder afloopt. Is er echter sprake van de huur van een bedrijfsruimte dan ligt dat anders. Uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.