Naar het menu

/// Nieuws

/// Dringend eigen gebruik huurwoning

Wanneer een verhuurder een door hem verhuurde woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik kan hij de huurovereenkomst met de huurder opzeggen. De huurovereenkomst eindigt wanneer de huurder instemt met de opzegging. Gaat de huurder niet binnen 6 weken akkoord, dan loopt de huurovereenkomst door.

Lees meer...

/// Is een assurantieportefeuille vatbaar voor verpanding?

Reeds lange tijd bestaat er in juridisch Nederland onduidelijkheid over de vraag of een assurantieportefeuille vatbaar is voor verpanding. Dit ondanks het feit dat het in de assurantiepraktijk gebruikelijk is om assurantieportefeuilles te vervreemden en te verpanden.

Lees meer...

/// Alcatel-termijn. “Geen vervaltermijn maar een proactieve houding van de inschrijver is wel vereist”.

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag (LJN:BX6803) blijkt dat het (nog steeds) oppassen geblazen is, daar waar het termijnen betreft in het Aanbestedingsrecht.

Wat was het geval?

Een inschrijver maakte na de termijn van 15 dagen, zoals was opgenomen in de aanbestedingsstukken een kort geding aanhangig omdat hij het niet eens was met de gunningsbeslissing v

Lees meer...

/// Dienstwoning moet terug naar verkoper

Op grond van de wet (art. 7:15 BW)  is de verkoper van een woning verplicht deze op het moment van levering over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, daaronder begrepen “publiekrechtelijke” beperkingen, zolang het maar geen algemene publieke beper­kingen zijn, want die krijgt de koper op de koop toe.

Lees meer...

/// Beëindiging met wederzijds goedvinden; nogmaals, informeer de werknemer!

Weer heeft de rechter bevestigd dat voor een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden vereist is dat de werknemer weet wat hij ondertekent. Daarvoor is alleen zijn handtekening onder de vaststellingsovereenkomst niet voldoende.

In dit geval ging het om twee Duitstalige lassers die sinds 2007 in dienst waren van een Nederlands uitzendbureau.

Lees meer...

/// Mr. Egberts nu ook coolste advocaat van Fryslân

Volgens de Friesland Post is Jack Egberts de coolste advocaat van Fryslân. Zie hiervoor onderstaand PDF-bestand.

Lees meer...

/// Kan je zwijgrecht tegen je gebruikt worden?

Een verdachte van een strafbaar feit kan zich tijdens een verhoor door de politie of tijdens een zitting bij de rechtbank op zijn zwijgrecht beroepen. Het zwijgrecht volgt uit artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en komt er, kortgezegd, op neer dat niemand kan worden gedwongen om tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen.

Lees meer...

/// Mr. Abma walks the line met de contrabas

Klik op onderstaand PDF-bestand voor het artikel dat is gepubliceerd in het Friesche Dagblad d.d. 27 februari 2013.

Lees meer...

/// Klachtencommissie Aanbestedingsgeschillen per 1 april 2013

Op 1 april a.s. wordt de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. Een van de nieuwigheden van deze wet is de installatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De Commissie heeft tot doel onafhankelijk advies te geven naar aanleiding van klachten over aanbestedingen. Aan het inschakelen van de Commissie zijn voor marktpartijen geen kosten verbonden. Partijen kunnen zelf klagen.

Lees meer...

/// Rechtszekerheid van verdachte in het geding door aannemen van nieuwe wet!

Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig geweldsmisdrijf met de dood tot gevolg, kunnen opnieuw worden vervolgd. Er moet dan wel nieuw bewijs zijn. Met een nipte meerderheid stemde de Eerste Kamer in met deze wet (de Wet herziening ten nadele).

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.