Naar het menu

/// Nieuws

/// Tegenbewijs

De hoofdregel van het bewijsrecht is eenvoudig: wie zich beroept op rechtsgevolgen van gestelde feiten of rechten moet die feiten of rechten bewijzen (bewijslast).

Lees meer...

/// Staatssteun en gebiedsontwikkeling

Indien in Nederland gebiedsontwikkeling plaatsvindt waarbij sprake is van een (financiële) steunmaatregel die wordt uitgevoerd met schending van het Europese Staatssteunrecht, is sprake van een onwettige situatie. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een gemeente grond (ver) beneden de marktwaarde verkoopt aan een projectontwikkelaar.

Lees meer...

/// Voorhuwelijkse schulden en de gemeenschap van goederen

In de gemeenschap van goederen vallen alle schulden die beide partners hebben. Dit geldt ook voor voorhuwelijkse schulden.

Lees meer...

/// Leeuwarder terrassenbeleid op losse schroeven

De Rechtbank Leeuwarden heeft zich recentelijk uitgelaten over de wijze waarop de Burgemeester van Leeuwarden uitvoering geeft aan het plaatselijke terrassenbeleid.

Dat beleid houdt, kort gezegd, in dat terrassen aan de “stille kant van de Nieuwestad” niet breder mogen zijn dan de gevel van het bijbehorende horecapand.

Lees meer...

/// Incassokosten per 1 juli 2012 aan banden

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel “Normering buitengerechtelijke incassokosten”. Per 1 juli 2012 geldt een wettelijk maximum voor de incassokosten die bedrijven in rekening mogen brengen. Deze wet regelt de hoogte van de incassokosten bij bedragen tot € 25.000,-. De grens van € 25.000,- is gelijk aan de competentiegrens van de kantonrechter.

Lees meer...

/// De jaarrekening en het vaststellen van alimentatie

Het feit dat een jaarrekening door de fiscus wordt aanvaard, heeft niet automatisch tot gevolg dat de jaarrekening ook door de alimentatierechter op dusdanige wijze wordt aanvaard.

Ook al komen de cijfers met de materiële werkelijkheid overeen, dan is de vraag of de door de fiscus aanvaarde jaarrekening altijd voor de berekening van de draagkracht doorslaggevend moet zijn.

Lees meer...

/// Aannemingsovereenkomst niet altijd vormvrij

Een aannemingsovereenkomst hoeft niet op papier te staan om geldig te zijn.

Lees meer...

/// Dwangsom betalen in plaats van veroordeling nakomen, kan dat?

Is aan het vonnis voldaan als de werkgever de dwangsom betaalt en de geboden tewerkstelling weigert? Een werknemer van IBM wordt na een conflict op non-actief gesteld. De werknemer vordert bij de kantonrechter wedertewerkstelling. De werknemer wordt door de kantonrechter in het gelijk gesteld en moet weer worden toegelaten tot zijn werk. IBM weigert dat.

Lees meer...

/// Beklag na inhouding rijbewijs

Wanneer de politie een rijbewijs heeft ingevorderd wegens rijden onder invloed wordt het rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie gestuurd.

Lees meer...

/// Ontslag wegens belediging werkgever op Facebook

Werknemers dienen op te passen met de berichten die zij via Social Media verspreiden. De Kantonrechter Arnhem heeft dit onlangs bevestigd in haar vonnis van 19 maart 2012.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.