Naar het menu

/// Nieuws

/// Echtgenoot aansprakelijk voor gebrek echtelijke woning

Op 8 oktober jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zogeheten hangmatzaak. Een vrouw stelde haar man aansprakelijk omdat zij invalide werd toen een zich in de tuin van hun woning bevindende gemetselde pilaar afbrak. Na onderzoek bleek de pilaar (of kolom) gebrekkig te zijn.

Lees meer...

/// Bevoegdheid kantonrechter wordt verruimd

Sommige zaken behoren tot het exclusieve terrein van de kantonrechter, zoals bijvoor­beeld arbeids- en huurzaken. Naast een beperkt aantal familiezaken en strafzaken (overtredingen) is de kantonrechter ook bevoegd in civiele geschillen tot een belang van € 5.000,-. Voor al deze kwesties kunnen partijen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat of andere rechtshulpverlener.

Lees meer...

/// “Wet Kraken en Leegstand” op losse schroeven

Op 1 oktober jl. schreef ik op deze website over de nieuwe anti-kraakwet. Ik sloot af met de opmerking, dat we in de loop van volgend jaar de eerste evaluaties konden verwachten.

Lees meer...

/// Verhoging competentiegrens kantonzaken uitgesteld

Per 1 januari a.s. wordt de bevoegdheid van kantonrechters nog niet uitgebreid. In de eerste kamer zijn diverse vragen gesteld over het wetsvoorstel dat al goedkeuring had van de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer...

/// Nog steeds betalen voor NEN-Normen

Het Gerechtshof te Den Haag vindt dat de NEN-Normen waarnaar het bouwbesluit verwijst géén algemeen verbindende wettelijke voorschriften zijn die op de daarvoor geldende wijze gepubliceerd moeten worden.

De "verwezen" NEN-Normen zijn bij de huidige stand van zaken nog steeds auteursrechtelijk beschermde algemene regels en daar mag het NNI een vergoeding voor blijven vragen.

Lees meer...

/// Betere positie slachtoffer in strafproces

Per 1 januari 2011 treedt de wet Versterking Positie Slachtoffer in het strafproces in werking. De nieuwe wet zorgt ervoor dat het slachtoffer een veel grotere rol krijgt in het strafproces.

Lees meer...

/// Aanbestedingsgegevens met WOB-verzoek openbaar?

Een afgewezen inschrijver kan met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) proberen om inzage te krijgen in (onderdelen van) de winnende inschrijving in een openbare aanbestedingsprocedure.

Lees meer...

/// Strijd om beursbeding

DBE-advocaat Bart Korvemaker staat de Stichting Prins Bernhardhoeve bij in het geschil met de Zuidlaarder ondernemer John Franke. Inzet is de rechtsgeldigheid van het "beursbeding" dat de stichting bedong bij de verkoop van de beurshallen in 2006.

Klik voor meer informatie op onderstaand artikel uit de Leeuwarder Courant van 23 maart 2011.

Lees meer...

/// Stedelijk Museum

Gelukkig worden de werkzaamheden aan het Stedelijk Museum te Amsterdam op korte termijn hervat. Hans de Boer van DBE heeft de afgelopen maanden het proces op verzoek van de onderaannemers juridisch begeleid. Hij heeft geadviseerd met betrekking tot de aanbestedingsrechtelijke aspecten van de zaak.

Lees meer...

/// Uitspraak 5 april 2011: beursbeding blijft overeind

De Rechtbank Assen heeft in kort geding beslist dat de Zuidlaarder ondernemer John Franke geen aanspraak kan maken op een schorsing van het zogenaamde beursbeding.
Dat beding werd opgenomen in de koopovereenkomst, toen de Stichting Prins Bernhardhoeve het beurscomplex in Zuidlaren in 2006 van de hand deed. Het beding verbiedt de eigenaar van dit complex om beurzen te organiseren.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.