Naar het menu

/// Nieuws

/// Goedkeuring inschakeling onderaannemers (paragraaf 6, lid 26 UAV 2012)

Op grond van de wet mag de aannemer het (gehele) werk onder zijn leiding door anderen laten uitvoeren (art. 7: 751 BW). Aannemers maken vaak gebruik van deze bevoegdheid en treden in dat geval zelf op als hoofdaannemer. Zonder afwijkende regeling in de aannemings­overeenkomst kan de aannemer dus onderaannemers selecteren en aan het werk zetten.

Lees meer...

/// Komen en gaan...

Afgelopen zomer hebben wij afscheid genomen van Lan Cao en Agniet Swart. Beiden hebben uitdagingen elders gevonden.

Lees meer...

/// In Friesland geen “falende rechters”.

In de Leeuwarder Courant van maandag 4 augustus jongstleden (bijlage) worden de advocaten Gerard Spong en Geert-Jan Knoops geciteerd die beiden gewag maken van falende rechters. Zij stellen zich op het standpunt dat tekort schietende rechters krachtiger dan tot nu toe, ter verantwoording geroepen moeten kunnen worden.

Lees meer...

/// Buitenstage mr J. Deckers

Mr J.A.M. (Jur) Deckers, is door de Rechtbank Leeuwarden op 17 juli jl. beëdigd als advocaat in het Arrondissement Leeuwarden.
Hans de Boer van DeBoer & Egberts Advocaten (DBE) heeft van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Leeuwarden toestemming gekregen om als Buitenpatroon voor mr Deckers op te treden.

Lees meer...

/// Derde curator bij DBE

Anne Marije van der Zee is aangesteld tot Bijzonder Curator (http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/familie-jeugd-en-gezin/curatele-b...)
Daarmee is Anne Marije, naast Jack Egberts en Hans de Boer die beiden curator in faillissementen zijn, de derde curator binnen De Boer & Egberts Advocaten.

Lees meer...

/// Huisstijl DBE genomineerd voor de Vredeman de Vriesprijs 2009

De huisstijl van De Boer & Egberts Advocaten is genomineerd voor de Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving 2009.Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door Gedeputeerde Staten van Friesland. De organisatie van de Vormgevingsprijs berust bij Keunstwurk (www.keunstwurk.nl).

De huisstijl van DBE is gekozen uit 58 inzendingen. De overige genomineerden zijn:

Lees meer...

/// Na 10 jaar eindelijk schadevergoeding in IBR-zaak

De verplichte entingen tegen de koeienziekte IBR, in 1998 en 1999, hebben omvangrijke schades doen ontstaan. Dat is de conclusie die de Rechtbank te Breda trekt in een procedure die ons kantoor heeft gevoerd voor een veehouder. Op 9 december jl. deed de rechtbank in deze zaak uitspraak. 

Lees meer...

/// De boer blijft baas

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft kort geleden een belangrijke uitspraak gedaan in het jachtrecht.

Lees meer...

/// Kraakverbod in werking getreden

Met ingang van vandaag treedt de “Wet Kraken en Leegstand” in werking. Daarmee komt een einde aan de typisch Nederlandse traditie, waarin kraken onder bepaalde omstandigheden acceptabel kon zijn.

Lees meer...

/// Griffierecht civiele zaken

Griffierecht is een bijdrage in de kosten voor een procedure bij een gerechtelijke instantie. De methode die nu wordt gebruikt om de hoogte van het griffierecht te berekenen (doorgaans een percentage van het gevorderde/verzochte bedrag) wordt afgeschaft.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.