Naar het menu

/// Informatie

DBE is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01147003. Het BTW-nummer is NL8208.35.869B01. Vennoten zijn Hans de Boer, Jack Egberts, Jornt Bonnema, Bart Korvemaker en Stefan Veenstra.

Derdengelden worden beheerd door de Stichting Derdengelden De Boer & Egberts Advocaten, Postbus 161, 8900 AD Leeuwarden. De derdenrekening wordt aangehouden bij de Rabobank te Leeuwarden (rekeningnummer NL82 RABO 0117 5039 91). Ter com­pen­satie van de kosten van administratie en beheer van de derdenrekening wordt over derdengelden geen rente vergoed door DBE. De advocaten van DBE zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35. Naast de advocatenwet en de gedragsregels voor advocaten zijn diverse verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. Nadere informatie daarover kunt u vinden op www.advocatenorde.nl.

DBE heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nassau Verzekeringmaatschappij N.V., Westblaak 220, Postbus 65, 3000 AB Rotterdam. De verze­ker­de bedragen zijn beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak en verder tot een bedrag van € 5.000.000,- per contractjaar. De beroepsaansprakelijkheids­verze­kering van DBE is uitsluitend van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie, dit voorzover op de betreffende aanspraken het recht van de lidstaat van de Europese Unie van toepassing is.

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.