Naar het menu

De Boer & Egberts Advocaten | De Boer & Egberts

Ze hanteren korte lijnen, werken met gespecificeerde heldere nota’s en als er iets moet gebeuren dan doen ze het.

Mw. Désirée Attema, Adema Gast Wierda Notarissen

Nieuws

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.

Nieuws

/// Privacy op de werkvloer: Medische gegevens

Inleiding

Vanaf 25 mei a.s. moet elke werkgever zich ook in zijn verhouding tot zijn werknemers, houden aan de nieuwe Europese Privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tot 25 mei a.s. gelden voor hem de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Lees meer...

Meer nieuws